ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ XÃ KỲ PHONG NHIỆM KỲ 2021-2026
loading...
17:08 07/07/2021

Chiều ngày 06/7/2021 xã Kỳ Phong tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có đồng chí Lê Văn Trọng - Uỷ viên BTV huyện uỷ- Trưởng ban Tuyên giáo dân vận huyện uỷ , Ông Nguyễn Xuân Thắng – HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện, đồng chí Lâm Anh Đức, huyện ủy viên, Phó ban Tuyên giáo- Dân vận Huyện ủy, đồng chí Phạm Thị Hương -huyện ủy viên- Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện Kỳ Anh cùng với các đồng chí chỉ đạo xã Kỳ Phong và lãnh đạo Đảng ủy, Chính quyền địa phương cùng 150 đại biểu phụ nữ tiêu biểu đại diện cho 1470 hội viên phụ nữ trên địa bàn xã.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN xã Kỳ Phong đã chủ động, sáng tạo đổi mới phương thức hoạt động, triển khai hiệu qủa các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ xã nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra. Hội LHPN xã đã tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động. Triển khai thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trên cơ sở các tiêu chí xây dựng NTM với phương châm cầm tay chỉ việc hướng dẫn hội viên và nhân dân từng việc làm cụ thể từ đó thể chế hóa từng tiêu chí như; thành lập các tổ nhà sạch vườn đẹp; huy động ngày công giúp đỡ các gia đình khó khăn, gia đình neo đơn sắp xếp nhà ở, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ; xây dựng vườn ươm, trồng hàng rào xanh vv... Kết quả, trong nhiệm kỳ Vận động thành lập 5 câu lạc bộ Nhà sạch vườn đẹp với 127 thành viên tham gia, vận động, giúp đỡ cải tạo 56 vườn tạp, 1950 hộ tự chỉnh trang vườn hộ, xây dựng 33 vườn mẫu; 1276 hộ sắp xếp, chỉnh trang nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, gắn biển 125

Trên cơ sở các tiêu chí xây dựng NTM với phương châm cầm tay chỉ việc hướng dẫn hội viên và nhân dân từng việc làm cụ thể từ đó thể chế hóa từng tiêu chí như; thành lập các tổ nhà sạch vườn đẹp; huy động ngày công giúp đỡ các gia đình khó khăn, gia đình neo đơn sắp xếp nhà ở, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ; xây dựng vườn ươm, trồng hàng rào xanh vv... Kết quả, trong nhiệm kỳ Vận động thành lập 5 câu lạc bộ Nhà sạch vườn đẹp với 127 thành viên tham gia, vận động, giúp đỡ cải tạo 56 vườn tạp, 1950 hộ tự chỉnh trang vườn hộ, xây dựng 33 vườn mẫu; 1276 hộ sắp xếp, chỉnh trang nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, gắn biển 125 hộ gia đình đạt nhà sạch vườn đẹp, vận động di dời, che chắn nâng cấp 79 công trình phụ trợ và 597 hố ủ phân vi sinh; xây dựng 11 tuyến đường tự quản xanh- sạch- đẹp, ươm 95 vạn cây chè tàu; trồng 17.000 km hàng rào xanh;. Phối hợp MTTQ và các đoàn thể vận động hội viên và nhân dân hiến 39,753m 2 đất, 1.391m tường rào, 15 công trình, vận động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp. Kết quả, Hội đã vận động thành lập, 1 HTX,15  mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập từ 50-100 triệu đồng/năm.

Hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, bảo vệ môi trường; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác đối thoại nhân dân.

Bên cạnh đó, Hội quản lý và sự dụng có hiệu quả nguồn vốn ủy thác Ngân hàng CSXH với 08 tổ tự quản Tiết kiệm và Vay vốn. Tổng dư nợ do hội quản lý  14.729.000.000 đồng cho  384 hội viên vay, tiết kiệm tại NHCSXH 818.096.064 đồng. Hàng năm, Hội tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động nguồn vốn vay, nguồn ủy thác với ngân hàng chính sách đến 100%  tổ tiết kiệm vay vốn và các hộ vay.  Thực hiện tiết kiệm tại chi, tổ hội có 812 thành viên tham gia, tiết kiệm được 5.710 triệu đồng, giúp đỡ 507 lượt hội viên, phụ nữ nghèo vay vốn phát triển kinh tế, giảm nghèo, các tổ tiết kiệm vay vốn đều làm tốt vai trò của mình, các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Nhiều hộ đã phát huy tốt nguồn vốn vay để phát triển kinh tế

Hội  phụ nữ đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chủ động phòng chống dịch Covid - 19, hướng dẫn người dân khai báo y tế,  đeo khẩu trang, không tụ tập đông người …góp phần vào công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN Kỳ Phong  tiếp tục tập trung phát động hội viên phụ nữ thực hiện các phong trào thi đua như: “ Xây dựng người phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của người phụ nữ trong thời kỳ đổi mới”, Vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt nam và xây dựng môi trường an toàn cho Phụ nữ”, “ Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ , “ Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, đề xuất các chính sách liên quan đến Phụ nữ gia đình và Trẻ em, Bình đẳng giới ; các khâu đột phá “ Phát hiện mạng lưới thu hút hội viên, Nâng cao chất lượng Cán bộ hội, hội viên, bộ máy tổ chức Hội”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.Thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra

Lãnh đạo chúc mừng hoa cho BTV Hội liên hiệp phụ nữ xã Kỳ Phong

Trên tinh thần dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Hội LHPN xã, bà Trần Thị Thanh Hải  được đại hội  tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN xã, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên./.

Tác giả: Tổng biên tập