Giấy mời

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
01/GM-BCĐ 138 Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022
60/GM-UBND Giấy mời về việc thu lệ phí lâm nghiệp năm 2022
56/GM-UBND Lấy ý kiến về phương án điều chỉnh Quy hoạch khu dân cư Cựa Xã - Xã Kỳ Phong
51/GM-UBND Hộ gia đình có cây lâm nghiệp trong phạm vi xây dựng Căn cứ phục vụ Diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2022
50/GM-UBND Họp công bố Dự thảo phương án Bồi thường, hỗ trợ - GPMB thi công dự án sửa chữa, nâng cao an toàn đập Nước Xanh
49/GM-UBND Hội nghị lấy ý kiến điều chỉnh Quy hoạch chung toàn xã giai đoạn đến năm 2030
48/GM-UBND Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân
47/GM-UBND Tổ chức cuộc giải quyết liên quan đến tranh chấp đất đai
45/GM-UBND Tham dự hội diễn văn nghệ nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và tuyên truyền trật tự an toàn giao thông năm 2022
44/GM-UBND Hội nghị trực tuyến tập huấn các nhiệm vụ Đề án 06/CP
43/GM-UBND Họp các hộ dân bị ảnh hưởng phải giải phóng mặt bằng dự án đường Cao tốc Bắc – Nam đi qua địa bàn xã
40/GM-UBND Tổ chức buổi hòa giải liên quan đến tranh chấp đất đai
15/GM-UBND Hội nghị Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Kỳ Phong Lần thứ IV năm 2022
14/GM-UBND Tham dự Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Kỳ Phong Lần thứ IV năm 2022
13/GM-UBND Tổ chức kiểm tra, khảo sát các xứ đồng để thực hiện chủ trương “tích tụ ruộng đất” theo Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy
12/GM-UBND Làm việc thống nhất làm đường giao thông tuyến từ thôn Tuần Tượng đến thôn Tân Phong
11/GM-UBND Họp triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1/2022
10/GM-UBND Làm việc về ảnh hưởng đường giao thông, thôn Tân Phong
09/GM-UBND Làm việc vi ng Nguyễn Văn Tám thôn Trung Phong Kỳ Phong
08/GM-UBND Tổ chức cuộc hòa giải liên quan đến tranh chấp đất đai
06/GM-UBND Về việc giao ban tháng 3 để triển khai nhiệm vụ và báo cáo kết quả rà soát nhà ở người có công, hộ nghèo, hộ thuộc chính sách bảo trợ trên địa bàn xã năm 2022
01/GM-UBND Hội nghị tổ chức lấy ý kiến quy hoạch sử dung đất giai đoạn 2021-2030 và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
61/GM-UBND Họp các hộ có máy làm đất ( máy phay) trên địa bàn xã để chuẩn bị cho sản xuất nông nghiệp năm 2022.
60/GM-UBND Họp Hội đồng tư vấn xét đất đai
59/GM-UBND Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng và An ninh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022