ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỦA XÃ
loading...
11:42 09/09/2019

DANH SÁCH CÁN BỘ, CCVC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND XÃ KỲ PHONG

STT HỌ TÊN QUÊ QUÁN CHỨC VỤ SỐ ĐT GHI CHÚ
1 Nguyễn Hồng Quân Hà Phong Thôn trưởng Hà Phong 0971368819
2 Trần Văn Diệu Hà Phong Bí thư Hà Phong
3 Nguyễn Văn Phượng Thượng Phong TT Thượng Phong 0984109024
4 Hoàng Văn Vân Thượng Phong BT chi bộ
5 Lê Văn Khai Nam Phong TT Nam Phong 0354603419
6 Nguyễn Ngọc Phú Nam Phong BT Nam Phong
7 Phạm Ngọc Thịnh Trung Phong TT Trung Phong 0332422435
8 Phạm Ngọc Tuấn Trung Phong BT Trung Phong
9 Nguyễn  Văn Huề Tân Phong TT Tân Phong 0983867503
10 Trần Hậu Thanh Tân Phong BT Tân Phong
11 Tống  Khánh Huyền Tuần Tượng TT Tuần Tượng 0394168154
12 Nguyễn Xuân Hòa Tuần Tượng BT Tuần Tượng
13 Nguyễn  Thị Lý Hòa Bình TT Hòa Bình 0362964351
14 Trần Đại Lục Hòa Bình BT Hòa Bình
15 Nguyễn Văn Phú Đông Thịnh TT Đông Thịnh 0355663347
16 Nguyễn Xuân Phùng Đông Thịnh BT Đông Thịnh
17 Dương Đại Nghĩa Bắc Sơn TT Bắc Sơn 0978215254
18 Võ Tiến Sử Bắc Sơn BT Bắc Sơn
19 Trần Thị Tọa Đông Sơn TT Đông Sơn 0977564744
20 Trần Văn Duẫn Đông Sơn BT Đông Sơn
21 Phạm Văn Nga Tuần Tượng Trưởng trạm y tế xã 942.445.115
22 Nguyễn Văn Nguyên Hòa Bình Hiệu trưởng
Trường THPT Nguyễn Huệ
23 Nguyễn Tiến Hùng Hòa Bình Hiệu trưởng
Trường THCS Phong Bắc
24 Trần Nguyên Thành Tuần Tượng Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Kỳ Phong
25 Hoàng Thị Hòa Kỳ Tiến Hiệu trưởng Trường Mầm non Kỳ Phong