DANH SÁCH ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC XÃ
loading...
11:38 09/09/2019

DANH SÁCH CÁN BỘ - CCVC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND XÃ KỲ PHONG
STT
Họ tên
Thôn Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Hồng Quân Hà Phong BT kiêm Thôn trưởng Hà Phong 039.292.7896
2 Nguyễn Trọng Tại Hà Phong Phó Bí thư 0368.796.085
3 Trần Thanh Bình Hà Phong Chi ủy viên 0362.097.152
4 Nguyễn Sỹ Tiến Thượng Phong BT kiêm thôn trưởng Thượng Phong 0395.744.396
5 Phạm Hồng Long Thượng Phong Phó Bí thư
6 Trần Xuân Thành Thượng Phong Chi ủy viên
7 Nguyễn Thị An Trung Phong BT Chi bộ Trung Phong 0348.992.783
8 Trần Chí Toàn Trung Phong Phó Bí thư
9 Phạm Ngọc Hải Trung Phong Thôn trưởng 0366.549.288
10 Nguyễn Thị Thúy Tân Phong BT Chi bộ Tân Phong 0326.712.691
11 Nguyễn Văn Huề Tân Phong Thôn trưởng thôn Tân Phong 0983.867.503
12 Dương Văn Bình Tân Phong Chi ủy viên
13 Đường Khắc Lộc Tuần Tượng BT Chi bộ Tuần Tượng 0375.842.999
14 Võ Thị Hoài Thanh Tuần Tượng Thôn trưởng thôn Tuần Tượng 039.4199.774
15 Lê Thị Tuệ Tuần Tượng Chi ủy viên 0348.106.615
16 Trần Đại Lục Hòa Bình BT Chi bộ Hòa Bình 0795.179.596
17 Phan Huy Tuận Hòa Bình Thôn trưởng thôn Hòa Bình 0388.080.534
18 Nguyễn Thị Lý Hòa Bình Chi ủy viên 0362.964.351
19 Nguyễn Văn Phú Đông Thịnh BT chi bộ thôn Đông Thịnh 0355.563.347
20 Võ Tiến Quang Đông Thịnh Phó Bí thư
21 Võ Tiến Sử Bắc Sơn Bí thư kiêm thôn trưởng Bắc sơn 0344.170.755
22 Nguyễn Thị Hiền Lương Bắc Sơn Phó Bí thư 0384.725.085
23 Trịnh Quốc Hiếu Bắc Sơn Chi ủy viên
24 Nguyễn Tiến Ngôn Đông Sơn BT Chi bộ Đông Sơn 0978.017.219
25 Trần Văn Dũng Đông Sơn Thôn trưởng thôn Đông Sơn 0377.973.604
26 Trần Thị Tọa Đông Sơn Chi ủy viên 0977.564.744
27 Nguyễn Ngọc Phú Nam Phong BT Chi bộ Nam Phong 0382.992651
28 Lê Văn Khai Nam Phong Thôn trưởng thôn Nam Phong

0354.603.419

29 Nguyễn Tiến Hùng Hà Tĩnh Hiệu trưởng trường THCS Phong Bắc 0918.954.268
30 Nguyễn Tiến Hà Kỳ Bắc Hiệu trưởng trường Tiểu học Kỳ Phong 0828.399.999
31 Hoàng Thị Hòa Kỳ Tiến Hiệu trưởng trường Mầm non Kỳ Phong 0987.219.686
32 Phạm Văn Nga Tuần Tượng Trưởng trạm y tế xã Kỳ Phong 0942.445.115