Công điện

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
13/CĐ-UBND Về việc khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn huyện và ứng phó với diễn biến với bão trên Biển Đông ( cơn bão số 8)
10-CĐ/HU Về việc phòng chống dịch Corona
13-CĐ/HU Về việc phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi và xây dựng nông thôn mới
13-CĐ/HU Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và xây dựng nông thôn mới