Chương trình/Lịch công tác

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2.2023
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1.2023
Chương trình công tác tháng 02/2022
Chương trình công tác tháng 9/2021 Chương trình công tác tháng 9/2021
Chương trình công tác tháng 11 Chương trình công tác tháng 11
Chương trình công tác tháng 10 Chương trình công tác tháng 10
Chương trình công tác tháng 9 Chương trình công tác tháng 9
Chương trình công tác tháng 8 Chương trình công tác tháng 8
Chương trình lịch công tác hàng tháng Chương trình lịch công tác tháng 9.2020