Báo cáo : 63/BC-UBND
Loại văn bản Báo cáo
Số/ Ký hiệu 63/BC-UBND
Trích yếu Thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh từ 01/7/2016 đến 01/07/2021
Ngày ban hành 30/06/2022
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tiến Sửu
Chức vụ Chủ tịch UBND xã
Cơ quan ban hành
Đính kèm