Báo cáo : 54/GM-UBND
Loại văn bản Báo cáo
Số/ Ký hiệu 54/GM-UBND
Trích yếu Kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của Tỉnh ủy về chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
Ngày ban hành 22/06/2022
Ngày hết hạn
Người ký Võ Tiến Sửu
Chức vụ Chủ tịch UBND xã
Cơ quan ban hành
Đính kèm