Báo cáo

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
115/BC-UBND Báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới tuần 1 tháng 11 (30/10-06/11)
63/BC-UBND Thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh từ 01/7/2016 đến 01/07/2021
61/BC-UBND Kết quả kiểm tra xác minh thông tin về thửa đất trên bản đồ 299/TTg của hộ ông Nguyễn Tiến Sơn tại thôn Nam Phong, xã Kỳ Phong
60/BC-UBND Quá trình sử dụng đất của gia đình ông Nguyễn Tiến Sơn tại thôn Nam Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh
62/BC-UBND Quá trình sử dụng đất của ông Dương Văn Thắng tại thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh
58/BC-UBND Quá trình sử dụng đất của hộ ông Trần Đình Phùng tại thôn Thượng Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh
54/GM-UBND Kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của Tỉnh ủy về chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
53/GM-UBND Kiểm tra, họp bàn về liên quan đến Kênh nước Xanh
57/BC-UBND Nguồn gốc, quá trình sử dụng và tình trạng tranh chấp, lấn chiếm QSD đất của bà Trương Thị Tuyển có thửa đất tại thôn Hà Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh
56/BC-UBND Đề xuất chủ trương đầu tư Công trình: Sửa chữa nhà học 2 tầng 6 phòng –Trường tiểu học Kỳ Phong
55/BC-UBND Về nguồn gốc, quá trình sử dụng và tình trạng tranh chấp, lấn chiếm QSD đất của ông Nguyễn Tiến Kháng có thửa đất tại thôn Trung Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh
54/BC-UBND Quá trình sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Hùng tại thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh
53/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 đến quý II năm 2022 trên địa bàn xã Kỳ Phong
52/BC-UBND Công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2022
51/BC-UBND Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022
50/BC-UBND Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
49/BC-UBND Kết quả kiểm tra xác minh thông tin về thửa đất trên bản đồ 299/TTg của hộ bà Đinh Thị Hiệu tại thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong
46/BC-UBND Tự kiểm tra kết quả thực hiện công tác Tư pháp (Số liệu từ ngày 01/01/2020 đến nay)
47/BC-UBND Thu hồi đất để mở rộng Quốc lộ 1A của hộ ông Đinh Văn Tôn ở thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh
48/BC-UBND Kết quả tuyên truyền cải cách hành chính 5 tháng đầu năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2022 xã Kỳ Phong
45/BC-UBND Kết quả Khắc phục tồn tại Cải cách hành chính năm 2021
44/BC-UBND Kết quả kiểm tra, tự kiểm tra Cải cách hành chính 5 tháng đầu năm 2022
43/BC-UBND Quá trình sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh tại thôn Tuần Tượng, xã Phong, huyện Kỳ Anh
42/BC-UBND Tổng hợp kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3, HĐND xã Kỳ Phong khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
39/BC-UBND Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022