DANH SÁCH BTV - LẢNH ĐẠO ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND XÃ KỲ PHONG
loading...
10:26 16/10/2018

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại liên hệ

1

Nguyễn Thị Phúc

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

036.231.5318

2

Trần Hoàng Thuận

Phó BT Đảng ủy xã

0977.810.988

3

Võ Tiến Sửu Chủ tịch UBND xã 0978.263.788

4

Nguyễn Đình Chiến

PCT UBND xã

0961.823.675

5

Nguyễn Văn Yên

Phó chủ tịch UBND xã

0973.055.682

6

Nguyễn Hải Thành

PCT HĐND xã

0966.207.776