Huấn luyện dân quân năm 2021
loading...
17:07 15/04/2021

Chiều ngày 15/4/2021 Lãnh đạo địa phương cùng các ban ngành đoàn thể và Bí thư chi bộ, thôn tưởng các thôn, các trường học động viên Dân quân huấn luyện dân quân năm 2021.